Transport Austria

INFORMATII BAGAJE SI COLETE

1. Se admit gratuit la transport două bagaje, inclusiv bagajul de mână, în limita a 50 kg.

2.Pentru fiecare bagaj suplimentar se plăteşte suma de 7 Euro.

3. Coletele cu greutate mai mică de 10 kg se vor taxa cu 10 Euro. Cele a căror greutate depăşeşte

10 kg se vor taxa în regim de 1 Euro/kg. Plicurile fără valoare declarată se vor taxa cu 5 Euro sau

contravaloarea în lei, la cursul fixat de BNR pentru ziua respectivă.

4. Pentru traseele Bacău-Roman, Moldova Nord, Moldova Sud, Oltenia, coletele se vor taxa în regim

de 1,5 Euro/kg sau 15 Euro/colet, în cazul în care greutatea acestora este mai mică de 10 kg.

5. Din motive de siguranta nu sunt admise la transport materiale explozive ,munitie, artificii , materiale iritante,gaze comprimate (butan,propan,oxigen), lichide inflamabile (acetona,benzina,etc.) si toate celelalte articole mentionate care sunt  interzise prin hotararile in vigoare.

6. In cazul deteriorarii bagajelor in timpul transportului orice reclamatie se va face direct delegatului firmei in momentul sosirii la destinatie;orice reclamatie ulterioara nu va fi luata in considerare.

7. Bagajele vor fi eliberate numai purtatorului de tichet, iar in cazul coletelor primite,pe baza de act de identitate (BI,pasaport) si semnatura.

8. Calatorii sunt obligati ca in statiile de coborare sa-si supravegheze bagajele. In caz de neurmarire a bagajelor firma nu raspunde de acestea.

9. In caz de pierdere, deteriorare totala sau partiala a bagajului inregistrat, raspunderea transportatorului se limiteaza la suma de 100 €/bagaj. Raspunderea transportatorului este limitata doar la suma daunelor compensatorii dovedite. In nici un caz transportatorul nu este raspunzator pentru daunele indirecte, accidentale sau ulteriore.

10. In cazul in care un bagaj inregistrat are o valoare mai mare de 100 €, posesorul bagajului este obligat sa declare, in momentul imbarcarii, valoarea considerata a bagajului sau  sa achite o taxa asiguratorie suplimentara, de 5% din valoarea declarata. In cazul in care, la imbarcare, aceasta declaratie nu este data, in cazul pierderii, deteriorarii totale sau partiale al acestuia, despagubirea va fi acordata in limita a 100 €.

11. In cazul in care pasagerul declara o valoare mai mare de 100 € pentru un bagaj, reprezentantul transportatorului are obligatia sa mentioneze pe numarul tichetului de bagaj, valoarea declarata si sa incaseze, pe baza de chitanta, suma reprezentand 5% din aceasta valoare. Posesorul bagajului este obligat se demonstreze valoarea declarata a bagajului, prin prezentarea bunurilor si justificarea prin documente a valorii acestora.

12. Transportatorul nu este responsabil pentru deteriorarea obiectelor si bunurilor interzise la transport care sunt introduse in bagajul inregistrat, si nici pentru articolele fragile sau perisabile, pentru  obiecte care au o valoare speciala cum ar fi bani, bijuterii, argintarie, metale pretioase, titluri de valoare, garantii ori alte valori, chei, documente de afaceri, pasapoarte si orice alte documente de identitate ori esantioane care sunt incluse in bagajele inregistrate, cu sau fara stirea  transportatorului.

13. Transportatorul nu este raspunzator pentru nici o dauna rezultata din nerespectarea oricaror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri  sau cerinte impuse de un organism guvernamental.

14. Raspunderea transportatorului este limitata numai la daunele produse in timpul transportului. In legatura cu bagajele inregistrate, pasagerul poate actiona impotriva transportatorului care a emis biletul sau impotriva oricarui alt transportator care a efectuat transportul in timpul caruia s-a produs dauna. Transportatorul nu este raspunzator pentru daunele produse bagajelor neinregistrate, cu exceptia cazului in care pasagerul dovedeste ca daunele au fost cauzate din neglijenta grava a transportatorului.

15. Transportatorul nu este raspunzator pentru vatamarile cauzate pasagerilor sau pentru daunele produse bagajelor de catre obiectele continute in bagaje. Orice pasager ale carui obiecte introduse in bagaje cauzeaza vatamari altui pasager, deteriorari ale bagajelor acestuia ori bunurilor transportatorului, sau oricarei alte proprietati pe care acesta o trasporta, va despagubi transportatorul cu privire la toate pierderile si cheltuielile de orice natura suportate de acesta ca urmare a acestui fapt, in conformitate cu legea romana.

16. In cazul nelivrarii (dar nu in cazul nelivrarii in intregime) catre pasager a bagajelor inregistrate, precum si in cazul producerii unei daune asupra unei parti (dar nu in intregime) a acestor bagaje, raspunderea transportatorului va fi redusa proportional in baza greutatii bagajelor, indiferent de valoarea partiala a portiunii deteriorate sau a bagajului in intregul sau. In cazul in care greutatea bagajului pasagerului nu este inregistrata pe tichetul de bagaj, se considera ca greutatea acestui bagaj inregistrat nu depaseste greutatea admisa gratuit la transport corespunzator tarii de destinatie, proporţional cu numarul bagajelor admise gratuit la transport.

CONDIŢII DE TRANSPORT

1. Transportatorul se obliga sa depuna eforturi pentru  a transporta pasagerul si bagajele cu promptitudine.

2. Calatorii se vor prezenta pentru imbarcare, cu 30 de minute inainte de ora plecarii, pentru intocmirea formalitatilor de imbarcare.

3. Orice renunţare la biletul de călătorie, se va anunţa cu minim 72 de ore înaintea plecării. În această situaţie, se va reţine 20% din contravaloarea biletului de călătorie neutilizat. Pentru biletul dus-întors se va reţine 30 %, din contravaloarea biletului de călătorie ÎNTORS, dacă s-a efectuat călătoria DUS. În caz de renunţare, după termenul de mai sus, nu se mai acordă nicio restituire. Pentru orice modificare a destinaţiei de călătorie, se va percepe o penalizare de 20 % din contravaloarea biletului de călătorie. După data şi ora programată pentru plecare, biletul devine neutilizabil.

4. Orice amânare la biletul de călătorie anunţată cu minim 72 ore înaintea plecării, se va face fară penalizare. Cu mai puţin de 72 ore înainte de data şi ora programate pentru plecare, dar nu mai târziu de data şi ora plecării autocarului, înscrisa pe bilet,  modificarea se va face cu  aplicarea penalizarii de 10 % din contravaloarea  biletului de călătorie. Reprogramarea călătoriei este permisă o singură dată. După modificarea datei de călătorie, orice restituire se face cu penalizarea de 75% din contravaloarea biletului neutilizat, cu respectarea perioadei de timp de minim 72 ore înainte de data şi ora plecării.

5. Pentru biletele promo, reprogramarea călătoriei, nu este posibilă. Valabilitatea biletului promoţional poate să fie extinsă până la 6 luni (DUS-INTORS) cu plata diferenţei de tarif.  La biletul PROMO, restituirea este posibilă doar dacă se renunţă integral la călătorie şi se aplică o penalizare de 20% din contravaloarea biletului. Anunţarea pentru renunţarea la călătorie se va face în termen de minim 72 ore, înainte de data şi ora plecării.

6 . Orice restituire se acorda numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate.

7. Nicio plecare in cursa nu poate fi amanata (intarziata) din cauza intarzierii calatorilor. In cazul neprezentarii calatorilor la cursa, transportatorul dispune de loc in interesul sau.

8. Asigurarea medicala ESTE RECOMANDATA dar nu este inclusa in pretul biletului.

9. Transportatorul isi rezerva dreptul  de a intrerupe calatoria si debarca in prima statie de pe traseu, fara drept de despagubire ulterioara, pasagerii in stare de ebrietate, sub influenta narcoticelor, cu comportament violent, imoral, indecent, etc.

10. Transportatorul nu îşi asumă răspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei, necorespunzătoare sau incomplete. In cazul intreruperii calatoriei din vina calatorului (inclusiv intoarcerile din VAMA), biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restituie .

11. Transportatorul nu isi asuma nicio raspundere asupra continutului si cantitatii bagajelor, inclusiv raspunderea vamala.Calatorul este obligat sa respecte legislatia in vigoare cu privire la acest lucru (N.B. Cantitatea maxima de tigari admisa la transport este de 10 pachete!).

12. Nu se admit la transport animale.

13. Locul inscris pe biletul de calatorie este orientativ.

14. Pe parcursul deplasarii, calatorul va pastra asupra lui, la indemana, biletul in original si documentul de indentitate.

15. Orele de plecare a masinilor de transfer sunt conditionate de orele de sosire ale autocarelor.

BILETELE

1. Biletul de calatorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane si constituie dovada incheierii contractului de transport intre transportator si pasagerul al carui nume este inscris in bilet. 2. Biletele fara stampila agentiei emitente nu sunt valabile. 3. Biletele pierdute, distruse sau furate nu se inlocuiesc, nu se vor emite duplicate, iar pasagerul nu va fi despagubit in astfel de cazuri. 4. La cumparare, pasagerul trebuie sa verifice corectitudinea datelor de calatorie si de identitate inscrise pe bilet si sa solicite pe loc corectarea, in cazul unei neconformitati. Transportatorul nu raspunde pentru erorile descoperite la imbarcare si poate refuza imbarcarea. 5. Prezentarea biletului este absolut obligatorie pentru imbarcare, in caz contrar firma isi rezerva dreptul de a refuza imbarcarea. 6. Anularea calatoriei (integral sau partial), modificarea datei de calatorie se face conform conditiilor din “Regulamentul privind anularea, reprogramarea si restituirea contravalorii biletelor de autocar”, care este parte integranta a contractului dintre transportator si pasager, afisat pe site si la sediile agentiilor proprii. 7. Rezervarea pentru calatoria de intoarcere in cazul biletelor dus-intors este obligatorie si trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de data solicitata. In caz contrar, imbarcarea pasagerului se va face in limita locurilor disponibile, iar transportatorul nu va fi responsabil pentru daunele suferite de pasager ca urmare a imposibilitatii efectuarii calatoriei la data dorita de acesta. 8.Pentru biletele promo, reprogramarea călătoriei, nu este posibilă. Valabilitatea biletului promoţional poate să fie extinsă până la 6 luni (DUS-INTORS) cu plata diferenţei de tarif. La biletul PROMO, restituirea este posibilă doar dacă se renunţă integral la călătorie şi se aplică o penalizare de 20% din contravaloarea biletului. Anunţarea pentru renunţarea la călătorie se va face în termen de minim 72 ore, înainte de data şi ora plecării. 9. Orice restituire se acorda numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate si a biletului, in original.

REDUCERI BILETE

Reducerea este nominala si se aplica numai dupa prezentarea tuturor chitantelor, in original.