Transport Olanda

INFORMATII BAGAJE

1.   Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 40 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.

2.   În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1,5 EUR/kg.

3.   În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg(conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 40 kg.

4.   În caz de pierdere, deteriorare totalã sau parţialã a bagajului înregistrat, rãspunderea transportatorului se limiteazã la suma de 100 euro/ bagaj.  Rãspunderea transportatorului este limitatã doar la suma daunelor compensatorii dovedite. În nici un caz transportatorul nu este rãspunzãtor pentru daunele indirecte, incidentale sau ulterioare.

5.   În cazul în care un bagaj înregistrat are o valoare mai mare de 100 euro, posesorul bagajului este obligat sã declare, în momentul îmbarcãrii, valoarea considerată  a bagajului sãu şi sã achite o taxã asiguratorie, suplimentarã, de 5% din valoarea declaratã. În cazul în care, la îmbarcare, această declaraţie nu este dată, în cazul  pierderii, deteriorãrii totale sau parţiale a acestuia, despãgubirea va fi acordatã în limita a 100 euro.

6.   În cazul în care pasagerul declarã o valoare mai mare de 100 euro pentru un bagaj, reprezentantul transportatorului are obligaţia sã menţioneze numãrul tichetului de bagaj, valoarea declaratã şi sã încaseze,  pe baza de chitanţã, suma reprezentând 5% din aceastã valoare.  Posesorul bagajului este obligat sã demonstreze valoarea declaratã a bagajului, prin prezentarea bunurilor şi justificarea prin documente a valorii acestora.

7.   Transportatorul nu este responsabil pentru deteriorarea obiectelor şi  bunurilor interzise la transport care sunt introduse în bagajul înregistrat, şi nici pentru articolele fragile sau perisabile, obiectele care au o valoare specialã cum ar fi bani, bijuterii, argintãrie, metale preţioase, titluri de valoare, garanţii ori alte valori, chei, documente de afaceri, paşapoarte şi orice alte documente de identitate ori eşantioane care sunt incluse în bagajele înregistrate, cu sau fãrã ştirea transportatorului.

8.   Transportatorul nu este rãspunzãtor pentru nici o daunã rezultatã din nerespectarea de cãtre pasager a oricãror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinţe impuse de un organism guvernamental.

9.   Rãspunderea transportatorului este limitatã numai la daunele produse în timpul transportului. În legãturã cu  bagajele înregistrate, pasagerul are dreptul la acţiune împotriva transportatorului care a emis biletul sau împotriva oricãrui alt transportator care a efectuat transportul în timpul cãruia s-a produs dauna. Transportatorul nu este rãspunzãtor pentru daunele produse bagajelor neînregistrate, cu excepţia cazului în care pasagerul dovedeşte cã daunele au fost cauzate de neglijenţă gravã a transportatorului.

10.   Transportatorul nu este rãspunzãtor pentru vãtãmãrile cauzate pasagerilor sau pentru daunele produse bagajelor acestora de cãtre obiectele conţinute în bagaje. Orice pasager ale cãrui obiecte introduse în bagaje cauzeazã vãtãmãri altui pasager, deteriorãri ale bagajelor acestuia ori bunurilor transportatorului, sau oricãrei alte proprietãţi pe care acesta o transportã, va despãgubi transportatorul cu privire la toate  pierderile şi cheltuielile de orice naturã suportate de acesta ca urmare a acestui fapt, în conformitate cu legea romanã.

11.   În cazul livrãrii parţiale (dar nu în cazul nelivrãrii în întregime) cãtre pasager a bagajelor înregistrate, precum şi în cazul producerii unei daune asupra unei pãrţi (dar nu în întregime) a acestor bagaje, rãspunderea transportatorului va fi redusã proporţional pe baza greutãţii bagajelor, indiferent de valoarea parţialã a porţiunii deteriorate sau a bagajului în întregul sãu. În cazul în care greutatea bagajului pasagerului nu este înregistratã pe tichetul de bagaj, se considerã cã greutatea acestui bagaj înregistrat nu depãşeşte greutatea admisã gratuit la transport corespunzãtor ţãrii de destinaţie, proporţional cu numãrul bagajelor admise gratuit la transport.

12.   Dupã debarcarea cãlãtorilor in staţiile de pe linia principalã a autocarului şi îmbarcarea acestora în autocarele/microbuzele de transfer intern, fiecare pasager are obligaţia ca, în fiecare staţie de coborâre sã  îşi supravegheze bagajele. În caz de neurmãrire a bagajelor, transportatorul nu rãspunde de acestea.

13.   În cazul pierderii, deteriorãrii totale sau parţiale, sau distrugerii bagajului, posesorul de drept are obligaţia de a aduce la cunoştinţa delegatului transportatorului (agent de turism, şofer, etc.) aceste fapte, prin formularea în scris a unei reclamaţii, cel mai târziu la momentul finalizãrii cãlãtoriei. ORICE RECLAMAŢIE ULTERIOARÃ NU VA FI LUATÃ ÎN CONSIDERARE şi NU SE MAI ACCEPTÃ ACORDAREA DE DESPÃGUBIRI.

INFORMATII COLETE:

1. Colete mai mici de 10 kg = 15 euro. Fiecare kilogram ce depaseste greutatea de 10 kg se taxeaza cu 1,5 euro

2. Limita maxima a unui colet este de 20 kg. In cazul unei cantitati mai mari, continutul se va repartiza in mai multe colete, care sa nu depaseasca fiecare 20 kg.

CONDITII DE TRANSPORT

1. Transportatorul se obliga sa depuna eforturi pentru  a transporta pasagerul si bagajele cu promptitudine.

2. Calatorii se vor prezenta pentru imbarcare, cu 30 de minute inainte de ora plecarii, pentru intocmirea formalitatilor de imbarcare.

3. Orice renunţare la biletul de călătorie, se va anunţa cu minim 72 de ore înaintea plecării. În această situaţie, se va reţine 20% din contravaloarea biletului de călătorie neutilizat. Pentru biletul dus-întors se va reţine 30 %, din contravaloarea biletului de călătorie ÎNTORS, dacă s-a efectuat călătoria DUS. În caz de renunţare, după termenul de mai sus, nu se mai acordă nicio restituire. Pentru orice modificare a destinaţiei de călătorie, se va percepe o penalizare de 20 % din contravaloarea biletului de călătorie. După data şi ora programată pentru plecare, biletul devine neutilizabil.

4. Orice amânare la biletul de călătorie anunţată cu minim 72 ore înaintea plecării, se va face fară penalizare. Cu mai puţin de 72 ore înainte de data şi ora programate pentru plecare, dar nu mai târziu de data şi ora plecării autocarului, înscrisa pe bilet,  modificarea se va face cu  aplicarea penalizarii de 10 % din contravaloarea  biletului de călătorie. Reprogramarea călătoriei este permisă o singură dată. După modificarea datei de călătorie, orice restituire se face cu penalizarea de 75% din contravaloarea biletului neutilizat, cu respectarea perioadei de timp de minim 72 ore înainte de data şi ora plecării.

5. Pentru biletele promo, reprogramarea călătoriei, nu este posibilă. Valabilitatea biletului promoţional poate să fie extinsă până la 6 luni (DUS-INTORS) cu plata diferenţei de tarif.  La biletul PROMO, restituirea este posibilă doar dacă se renunţă integral la călătorie şi se aplică o penalizare de 20% din contravaloarea biletului. Anunţarea pentru renunţarea la călătorie se va face în termen de minim 72 ore, înainte de data şi ora plecării.

6. Orice restituire se acorda numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate.

7. Nicio plecare in cursa nu poate fi amanata (intarziata) din cauza intarzierii calatorilor. In cazul neprezentarii calatorilor la cursa, transportatorul dispune de loc in interesul sau.

8. Asigurarea medicala ESTE RECOMANDATA dar nu este inclusa in pretul biletului.

9. Transportatorul isi rezerva dreptul  de a intrerupe calatoria si debarca in prima statie de pe traseu, fara drept de despagubire ulterioara, pasagerii in stare de ebrietate, sub influenta narcoticelor, cu comportament violent, imoral, indecent, etc.

10. Transportatorul nu îşi asumă răspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei, necorespunzătoare sau incomplete. In cazul intreruperii calatoriei din vina calatorului (inclusiv intoarcerile din VAMA), biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restituie .

11. Transportatorul nu isi asuma nicio raspundere asupra continutului si cantitatii bagajelor, inclusiv raspunderea vamala.Calatorul este obligat sa respecte legislatia in vigoare cu privire la acest lucru (N.B. Cantitatea maxima de tigari admisa la transport este de 10 pachete!).

12. Nu se admit la transport animale.

13. Locul inscris pe biletul de calatorie este orientativ.

14. Pe parcursul deplasarii, calatorul va pastra asupra lui, la indemana, biletul in original si documentul de indentitate.

15. Orele de plecare a masinilor de transfer sunt conditionate de orele de sosire ale autocarelor.

BILETELE

1. Biletul de calatorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane si constituie dovada incheierii contractului de transport intre transportator si pasagerul al carui nume este inscris in bilet. 2. Biletele fara stampila agentiei emitente nu sunt valabile. 3. Biletele pierdute, distruse sau furate nu se inlocuiesc, nu se vor emite duplicate, iar pasagerul nu va fi despagubit in astfel de cazuri. 4. La cumparare, pasagerul trebuie sa verifice corectitudinea datelor de calatorie si de identitate inscrise pe bilet si sa solicite pe loc corectarea, in cazul unei neconformitati. Transportatorul nu raspunde pentru erorile descoperite la imbarcare si poate refuza imbarcarea. 5. Prezentarea biletului este absolut obligatorie pentru imbarcare, in caz contrar firma isi rezerva dreptul de a refuza imbarcarea. 6. Anularea calatoriei (integral sau partial), modificarea datei de calatorie se face conform conditiilor din “Regulamentul privind anularea, reprogramarea si restituirea contravalorii biletelor de autocar”, care este parte integranta a contractului dintre transportator si pasager, afisat pe site si la sediile agentiilor proprii. 7. Rezervarea pentru calatoria de intoarcere in cazul biletelor dus-intors este obligatorie si trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de data solicitata. In caz contrar, imbarcarea pasagerului se va face in limita locurilor disponibile, iar transportatorul nu va fi responsabil pentru daunele suferite de pasager ca urmare a imposibilitatii efectuarii calatoriei la data dorita de acesta. 8.Pentru biletele promo, reprogramarea călătoriei, nu este posibilă. Valabilitatea biletului promoţional poate să fie extinsă până la 6 luni (DUS-INTORS) cu plata diferenţei de tarif. La biletul PROMO, restituirea este posibilă doar dacă se renunţă integral la călătorie şi se aplică o penalizare de 20% din contravaloarea biletului. Anunţarea pentru renunţarea la călătorie se va face în termen de minim 72 ore, înainte de data şi ora plecării. 9. Orice restituire se acorda numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate si a biletului, in original.

REDUCERI BILETE

Reducerea este nominala si se acorda numai dupa prezentarea tuturor chitantelor in original.